Brought forwardពាក្យកាត់៖ b/f, bt/wd,
adjective
1.
(បច្ចេកទេស) ដែលផ្ទេរមកពីមុន, យកតារាងតុល្យភាពគណនេយ្យ ពេលមុនធ្វើជាចំនុចចាប់ផ្តើម​សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន