Bridge loannoun
1.
(បច្ចេកទេស) ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លី ដើម្បីជួយអោយអ្នកណាម្នាក់ទិញផ្ទះថ្មីមួយពេលផ្ទះចាស់របស់អ្នកនោះមិនបានលក់នៅឡើយ
2.
(បច្ចេកទេស) កម្ចីរយៈពេលខ្លី (ទិញរបស់ថ្មីអ្វីមួយនៅពេលដែលលក់របស់ចាស់មិនទាន់ដាច់)