Brain deathnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការស្លាប់ខួរក្បាល
2.
មរណខួរក្បាល, ខួរក្បាលងាប់
  • brain death rule
    - វិធានអំពីការផុតវិញ្ញាណ
    - វិធានអំពីការផុតវិញ្ញាណសម័យ