Bon tonnoun
1.
ភាសា ឬសណ្តាប់ធ្នាប់អ្នកមានពូជ
ENGLISH MEANING
1.
The height of the fashion; fashionable society.