Blurring of visionnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សភាពដែលអ្នកជំងឺមើលមិនឃើញវត្ថុអ្វីមួយច្បាស់ដោយសារបាត់បង់ឈាម ឬពេលខ្លះដោយសារហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់