Biochemical oxygen demandពាក្យកាត់៖ BOD,
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) តម្រូវការអុកស៊ីហ្សែនសំរាប់ជីវគីមី
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) តំរូវការអុកស៊ីហ្សែនសំរាប់ជីវគីមី