Binding agreementnoun
1.
(បច្ចេកទេស) កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាម
  • non binding agreement
    - កិច្ចព្រ​មព្រៀង​ក្នុងលក្ខណៈ​មិនចាប់បង្ខំ, កិច្ចព្រមព្រៀង​មិនជាកាតព្វកិច្ច
  • solemn and binding agreement
    - កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនតម្រូវអោយប្រតិបត្តិផ្លូវការតែគ្រប់ភាគីទាំងអស់សន្យាគោរព