Bedriddenadjective
1.
(Confined to bed) ដែលដេកនៅតែមួយកន្លែង (ដោយមានជំងឺធ្ងន់, ដែលសម្រាកយូរ)
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (អ្នកជំងឺ) ដែលមិនអាចក្រោកចេញពីគ្រែ
verb
1.
(TRANSITIVE) បោះដែកគោលភ្ជាប់នឹងគ្រែ, ធ្វើឲ្យនៅសៀម, ធ្វើឲ្យនៅជាប់មួយកន្លែង
ENGLISH MEANING
verb
1.
(INTRANSITIVE) Confined to the bed by sickness or infirmity.