Bank onphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) រំពឹង, ធ្វើអ្វីមួយដែលប្រាកដថានឹងកើតឡើង
2.
រំពឹង
3.
ទុកចិត្ដថាព្រឹត្ដឬដំណើរការល្អ, ទុកចិត្ដលើ