Background carboxyhaemoglobin level1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) កំរិតអេម៉ូក្លូប៊ីនក្នុងឈាមដោយពុំប្រឈមមុខ និងកំរិតខ្ពស់ជាពិសេសណាមួយនៃកាបូនឌីអុកស៊ីត