Powered by click here - or here
Apologies (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

ApologiesPlural form of: Apology
  • apologies for absence
    - តារាងឈ្មោះសមាជិកដែលសូមទោសចំពោះអវត្តមានក្នុងការប្រជុំវាត្រូវបានគេអានក្នុងកិច្ចចាប់ផ្តើមប្រជុំ