Allowances



noun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
2.
ការអនុគ្រោះ
 • cost-of-living allowances
  - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើប្រាក់ខែ (ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាព)
 • make an allowances
  - បញ្ចុះថ្លៃអោយអ្នកទិញ
 • personal allowances
  - ផ្នែកនៃចំណូលឯកជនដែលមិនចំាបាច់បង់ពន្ធ
 • wife's earned income allowances
  - ការអនុគ្រោះពន្ធចំណូលរបស់ភរិយា