All-time low1.
កម្រិតទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ចំនុចទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន
  • shares have hit an all-time low
    - ភាគហ៊ុនធ្លាក់ដល់កម្រិតតម្លៃទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក