Advice notenoun
1.
(បច្ចេកទេស) លិខិតជូនព័ត៌មាន, លិខិតជូនយោលបល់, លិខិតបញ្ជាក់ដល់អតិថិជននូវព័ត៌មានលំអិតពីទំនិញដែលបានបញ្ជានោះ​មិនទាន់បញ្ជូនដល់
2.
លិខិតជូនព័ត៌មានពីទំនិញ