Adiposeadjective
1.
(of, or containing animal fat) នៃខ្លាញ់, នៃស្រទាប់ខ្លាញ់
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដែលមានខ្លាញ់, ដែលផ្ទុកទៅដោយសារជាតិដែលធ្វើឲ្យធាត់
 • adipose degeneration
  - ការខូចខាតថមថយមុខងារនៃសរីរាង្គណាមួយ ដោយសារវត្តមានខ្លាញ់ច្រើន, ការប្រមូលជាតិខ្លាញ់ក្នុងកោសិកានៃសរិរាង្គណាមួយ
 • adipose dolorosa
  - ជំងឺដោយសារមានសារជាតិធាត់នៅក្នុងខ្លួន
 • adipose substance
  - ជាតិខ្លាញ់, សារជាតិខ្លាញ់
 • adipose tissue
  - ស្បែកដែលមានកោសិកាខ្លាញ់ច្រើន
ENGLISH MEANING
noun
1.
The fat present in the cells of adipose tissue, composed mainly of varying mixtures of tripalmitin, tristearin, and triolein. It solidifies after death.
adjective
1.
Of or pertaining to animal fat; fatty.