Account forphrasal verb
1.
ពន្យល់, យកមកគិត, ទទួលនូវអំពើរបស់ខ្លួន
2.
ផ្ដល់ព័ត៌មានល្អិតល្អន់ពី
3.
ដឹងពីព័ត៌មានរបស់
4.
ផ្សំឡើង, ផ្ដុំ