Above the linenoun
1.
(advertising) ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបង់ថ្លៃ ឬប្រាក់ទឹកតែអោយភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
adjective
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) (companies) សំដៅទៅលើចំណូលនិងចំណាយធម្មតាមុនបង់ពន្ធ
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ដែលទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរបរជំនួញ, នៅខាងលើបន្ទាត់, ដែលផ្តោតលើចំណូលជាងដើមទុន