Tummynoun
1.
(stomach, abdomen) ក្រពះ, ពោះ, ឧទរ, ផ្ទៃ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ពោះ, ក្រពះ (ពាក្យប្រើចំពោះកូនក្មេង)
  • gippy tummy
    - រោគរាគរូសបណ្ដាលមកពីទទួលទានអាហារ ឬ ទឹកពុំស្អាត ឬពុំបានចំអិន
  • tummy ache
    - ឈឺក្រពះ